om stormur

det här är stormurs styrelse

Helena Ekholm

ledamot

Anna Kierkegaard

suppleant

Natalie Haugeberg

suppleant


övriga poster

Lennart Stenemyr

revisor

Camilla Stenemyr

Gabriella Nordgren

valberedning