Tävling och prestationer på lika villkor!

Stormur är vaccinerade mot doping enligt Riksidrottsförbundets preventions- och åtgärdspaket. Om du vill veta mer kring konceptet Vaccinera klubben mot doping kan du läsa mer på www.rf.se/vaccinera.

Stormurs Antidopingplan

I Stormurs antidopingplan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att förebygga doping i vår förening, både förebyggande insatser och vid och akuta åtgärder. Som en del av planen så uppmanar vi alla våra medlemmar samt de som deltar på våra tävlingar och kurser att göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se och att göra e-utbildningen Ren vinnare.

 
Regler och föreskrifter

Som medlem i Stormur är det viktigt att du är medveten om och följer de regler och föreskrifter som är fastställda av Riksidrottsförbundet (RF) och World Anti-Doping Agency (WADA). Dessa regler är utformade för att främja en rättvis och sund idrottsmiljö och bygger på WADA:s världsantidopingkod, vilket är det övergripande regelverket som tillämpas internationellt inom idrotten.

Det är ditt eget ansvar som medlem att du är väl insatt i dessa regler och att du följer dem noggrant. Information om dopingreglerna finns tillgänglig på RF:s webbplats under avsnittet för antidoping. 

Använder du läkemedel som kan vara klassade som doping?

Det är av yttersta vikt att kontrollera om de läkemedel du tar är klassade som doping. Detta kan enkelt göras genom att söka efter dem i den Röd-Gröna listan, ett användbart verktyg framtaget av Riksidrottsförbundet (RF) som är baserat på WADA:s lista över dopningsklassade substanser.  Att vara medveten om vilka läkemedel som är förbjudna är avgörande för att säkerställa en rättvis och hälsosam idrottsmiljö.

RF avråder från användning av kosttillskott, då många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser trots att det inte står på innehållsförteckningen. Eftersom du är ytterst ansvarig för vad du stoppar i dig, tar du alltid kosttillskott på egen risk.

Behöver du söka dispens?
Är ditt läkemedel dopingklassat och det inte finns några tillåtna alternativ, kan du behöva söka dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du idrottar på. Ta reda på vad som gäller för just dig på RF:s hemsida

På Antidoping Sverige kan du läsa mer om hur en dopingkontroll går till och vilka påföljder som gäller för dopingförseelser.

Misstänker du doping?

Hör av dig till oss eller direkt till Antidoping Sveriges tipsfunktion om du misstänker doping.